درجه گرانروی یا SAE چیست؟

چکیده

درجه گرانروی به میزان مقاومت سیال در مقابل جاری شدن اطلاق میشود. گرانروی روغن معمولا در دمای 40 و 100 درجه سانتیگراد اندازه گیری میشود. از این رو باید گرانروی روغن با دمایی که گرانروی در آن اندازه گیری میشود قید شود. گرانروی از خواص بسیار مهم و تعیین کننده در روغن موتور میباشد که رابطه مستقیم با دمای محیط دارد که افزایش دمای محیط باعث کاهش گرانروی میشود. از خواص مناسب یک روغن موتور میتوان به مقامت آن در مقابل گرما اشاره کرد. گرانروی روغن موتورها توسط استاندارد جهانی SAE طبقه بندی میشود. به عنوان مثال میتوان به : 15W40 , 20W50 , 5W40 , 5W30 , 0W20 , 140 و … اشاره کرد.

۱۴۰۲ شنبه ۳۰ دي
180 بازديد
درجه گرانروی یا SAE چیست؟

درجه گرانروی به میزان مقاومت سیال در مقابل جاری شدن اطلاق میشود. گرانروی روغن معمولا در دمای 40 و 100 درجه سانتیگراد اندازه گیری میشود. از این رو باید گرانروی روغن با دمایی که گرانروی در آن اندازه گیری میشود قید شود.
گرانروی از خواص بسیار مهم و تعیین کننده در روغن موتور میباشد که رابطه مستقیم با دمای محیط دارد که افزایش دمای محیط باعث کاهش گرانروی میشود. از خواص مناسب یک روغن موتور میتوان به مقامت آن در مقابل گرما اشاره کرد. گرانروی روغن موتورها توسط استاندارد جهانی SAE طبقه بندی میشود. به عنوان مثال میتوان به : 15W40 , 20W50 , 5W40 , 5W30 , 0W20 , 140 و … اشاره کرد.

ما خدمات متفاوتی ارائه میدیم چون :

تنوع محصولات

تنوع محصولات

ارسال سریع

ارسال سریع

اصالت محصول

اصالت محصول

پشتیبانی واقعی

پشتیبانی واقعی