نقطه اشتعال یا Flash point چیست؟

چکیده

نقطه اشتعال درجه حرارتی است که در آن روغن موتور به اندازه ای بخار شده که به محض مجاورت با یک شعله به سرعت مشتعل میشود. در نتیجه هر چقدر نقطه اشتعال بالاتر باشد احتمال کم کردن روغن موتور اتومبیل کمتر است.

۱۴۰۲ شنبه ۳۰ دي
143 بازديد
نقطه اشتعال یا Flash point چیست؟

نقطه اشتعال درجه حرارتی است که در آن روغن موتور به اندازه ای بخار شده که به محض مجاورت با یک شعله به سرعت مشتعل میشود. در نتیجه هر چقدر نقطه اشتعال بالاتر باشد احتمال کم کردن روغن موتور اتومبیل کمتر است.

نقطه اشتعال درجه حرارتی است که در آن روغن موتور به اندازه ای بخار شده که به محض مجاورت با یک شعله به سرعت مشتعل میشود. در نتیجه هر چقدر نقطه اشتعال بالاتر باشد احتمال کم کردن روغن موتور اتومبیل کمتر است.

ما خدمات متفاوتی ارائه میدیم چون :

تنوع محصولات

تنوع محصولات

ارسال سریع

ارسال سریع

اصالت محصول

اصالت محصول

پشتیبانی واقعی

پشتیبانی واقعی